Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην ανάδειξη, την κατανόηση και τη διαχείριση των εξατομικευμένων ψυχικών αναγκών, οι οποίες εκφράζονται συνειδητά και ασυνείδητα. Ειδικότερα, εμφανίζονται με τη μορφή συμπεριφορών, σκέψεων και ψυχικών συμπτωμάτων, όπως είναι μεταξύ άλλων το άγχος, η πίεση, η θλίψη, ο θυμός. Στο επίκεντρο της θεραπείας βρίσκεται η προσωπικότητα του ατόμου, η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και η επίδραση των πρώιμων βιωμάτων στον ψυχισμό του ενήλικα.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Μία ομάδα Ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας διερευνά τον ψυχισμό του κάθε μέλους της, τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και τις δυνάμεις που αναπτύσσει η ομάδα ως σύνολο. Εξετάζεται πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν. Το άτομο αναβιώνει και κατανοεί τον τρόπο και τους όρους, με τους οποίους σχετίστηκε στην πρωταρχική του ομάδα, την οικογένεια. Το ασφαλές πλαίσιο και η υποστηρικτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται διευκολύνει το κάθε μέλος να επαναδιαπραγματευτεί τη συμπεριφορά του και να υιοθετήσει τρόπους που είναι πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τις ανάγκες του μέσα στο πλέγμα των σχέσεών του.

Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας

Η θεραπεία ζεύγους είναι μια πολύ αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσωπική ιστορία και οι ανάγκες του κάθε μέλους αλλά και του ζευγαριού. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί και να γίνει κατανοητός ο τρόπος που το ζευγάρι σχετίζεται, τα ασυνείδητα μοτίβα συμπεριφοράς που υιοθετεί ο ένας σύντροφος έναντι στον άλλο, οι ρόλοι που έχουν αποδοθεί σε κάθε έναν από τους συντρόφους και ο βαθμός επιβάρυνσης της σχέσης από ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία καλλιεργείται ο χώρος που θα διευκολύνει την ώριμη διαχείριση των αναγκών της σχέσης και κατόπιν θα επιτρέψει την επεξεργασία των αποφάσεων του ζευγαριού.

Συνεδρίες μέσω βιντεοκλήσης

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η μετάβαση στον χώρο του γραφείου οι συνεδρίες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέσω βιντεοκλήσης. Είναι σημαντικό να προσομοιωθεί κατά το δυνατόν περισσότερο το περιβάλλον της δια ζώσης συνεδρίας και για αυτό απαιτείται εκτός από κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και ο χώρος που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.